Міжкультурна компетентність як важливий фактор формування професійної компетентності для студентів-міжнародників (в рамках програми DaF)

Автор(и)

  • Галина Копиль Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

Ключові слова:

професійна компетентність фахівців з міжнародної економіки, iнтеркультурологічна компетенція, міжкультурне ділове спілкування, інтеркультурологічне навчання

Анотація

У статті розглядається поняття “Інтеркультурологічна компетенція”, її надзвичайна роль для професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки. Процес формування професійної компетентності починається вже під час навчання у ВНЗ, тому значну роль у її формуванні відіграють викладачі ВНЗ. У статті мова йде про те, що інтеркультурологічна компетенція може формуватися на заняттях з іноземної мови на прикладі німецької мови як іноземної (DaF) завдяки інтеркультурологічно спрямованій методиці.

Посилання

Копил Г.О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут вищої освіти. – К., 2007. – 246 с.

Метод з‟ясування у процесі формування інтеркультурологічної компетенції // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: Збірник матеріалів науково-методичної конференції КНЕУ 12 квітня 2011 р. – К.: КНЕУ, 2011. –Том1. – С. 193-195.

Метод контрольних питань у процесі роботи з автентичними текстами – перший крок до формування інтеркультурологічної компетенції // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності: збірник матеріалів науково-методичної конференції. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 242-243. (Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/2694)

Bredella L. Zielsetzungen interkulturellen Fremdsprachenunterrichts // Bredella L., Delanoy W. Interkultureller Fremdsprachenunterricht: Aus der Reihe Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. – Tübingen, 1999: Gunter Narr Verlag. ‒ S. 85–120.

Ende K. Deutsch lehren lernen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. ‒ Bd. 6. – München, 2013: Goethe-Insititut. ‒ 152 S.

Hofstede G. Lokales Denken, globales Handeln: Kulturen, Zusammenarbeit und Management. – München: C.H. Beck, 1997. – 128 S.

Hofstede G. Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen-Organisationen- Management. – Wiesbaden, 1993. – 212 S.

Leiprecht R. Interkulturelle Kompetenzen und Kompetenzen zur Unterstützung interkulturellen Lernens. // ILTIS-Projektpartner: Sprachen lernen – Interkulturelles Lernen in Schülerbegegnungen. (Module zur Aus- und Fortbildung von Fremdsprachenlehrkräften). – München, 2002: Verlagsauslieferung Max Hueber. – 168 S.

Leiprecht R. Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation aus der Sicht von Arbeitsansätzen in pädagogischen Handlungsfeldern // Migration und soziale Arbeit, Heft 3 / 4, S. 87‒91.

Unsere kreative Vielfalt: Bericht der Weltkommission “Kultur und Entwicklung” (Kurzauffassung) // Deutsche UNESCO – Kommission. ‒ Bonn, 1997. ‒ 130 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

МЕТОДИКА / ДИДАКТИКА