Про журнал

 

Науковий журнал “Germanistik in der Ukraine” видається з метою сприяння популяризації й координації наукових досліджень у галузі германістики, дидактики та методики викладання німецької мови як іноземної, інформування читачів про науково-методичні дослідження, про організацію підготовки науково-педігогічних кадрів тощо.

Редакція приймає і розглядає не опубліковані раніше матеріали, написані німецькою мовою: наукові статті, методичні розробки, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу.