Про журнал

Науковий журнал видається з метою сприяння популяризації й координації наукових досліджень у галузі германістики, дидактики та методики викладання німецької мови як іноземної, інформування читачів про науково-методичні дослідження, про організацію підготовки науково-педагогічних кадрів тощо.