Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Технічне оформлення тексту статті

Поля: нижнє, верхнє, ліве, праве – 2 см.
Редактор: МS Word.
Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1.
Текст набирається без переносів.

Стаття публікується німецькою мово.

Стаття подається за такою СТРУКТУРОЮ:
Прізвище, ім’я автора (по лівому краю, напівжирний курсив)
Місце роботи (по лівому краю, напівжирний курсив)
НАЗВА СТАТТІ (по центру, напівжирний)
Анотації та ключові слова українською мовою (800-900 знаків), англійською мовами (1800-2000 знаків)
Ключові слова (5-6 слів чи словосполучень).
Текст статті.

Список літератури.

References.

 

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумеруються у межах статті і супроводжуються підмалюнковими підписами, наприклад: Abb. 1. Sonagramme der Wörter “Boutique” (links) und “Tisch” (rechts) in der vorbereiteten Rede von M.P. (Sprecher der schweizerischen NV)

Цифровий матеріал може оформлюватись у таблиці, які теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою над таблицею по центру, наприклад: 

Tabelle 1

Einleitungsphrasen der frühneuhochdeutschen Temporalsätze

Ілюстративні приклади виділяються курсивом.  Приклади, що складаються більше, ніж з одного речення, виокремлюються у абзац та друкуються із відступом 10-15 мм від лівого берегу. 

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті статті

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: (Steriopolo, 2009). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через кому (Steriopolo, 2009, S. 75). У списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.

Вимоги до оформлення списку літератури

Список літератури оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016). Список літератури не нумерується та друкується 13 кеглем, міжрядковий інтервал 1.

References оформлюється відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style), що можна зробити на сайтах автоматичного формування посилань:

References не нумеруються та друкуються 13 кеглем, міжрядковий інтервал 1

Онлайнові транслітератори:

За наявності у цитованих джерелах DOI, даний цифровий ідентифікатор зазначається у відповідному посиланні.

Перевірити наявність DOI можна на сайті https://www.crossref.org/

Окремим файлом надаються дані про автора:

1) прізвище, ім’я, по-батькові,

2) науковий ступінь,

3) вчене звання,

4) місце роботи і посада,

5) номер телефону, адреса, e-mail,

6) назва статті англійською мовою

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.