Розвиток консонантів у тенуальних та медіальних фазах давньоверхньонімецьких діалектів

Автор(и)

  • Ірина Куліна Національний університет ім. Мечникова, Одеса, Ukraine
  • Юлія Березіна Національний університет ім. Мечникова, Одеса, Ukraine

Ключові слова:

voiceless consonants, voiced consonants, Old Upper German dialects, diachronics of language, history of German

Анотація

У статті розглянуто розвиток консонантів у тенуальних і медіальних фазах на матеріалі давньоверхньонімецьких писемних творів, що є представниками різноманітних давньоверхньонімецьких діалектів. Також було застосовано етимологічні словники та словник давньоверхньонімецької мови. Предметом дослідження в статті є давньоверхньонімецькі лексичні одиниці, у складі яких знаходилися консонанти в тенуальних і медіальних фазах.
Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні консонантних ознак та їх пересувів. В даній статті було використано наступні методи: метод спостереження, дескриптивний та порівняльно-історичний методи дослідження.
У статті висвітлюються основні положення історичних та фонологічних досліджень консонантів, що були зроблені вітчизняними та зарубіжними вченими за останні роки.
Практичне застосування роботи полягає в тому, що її висновки можуть бути застосованими в таких лекційних курсах як “Вступ до германської філології”, “Історія німецької мови”, “Діалектологія”.

Посилання

Голубенко, Л. М., Кулина, І. Г., & Березіна, Ю. О. (2017). Історія німецької мови. Практикум з курсу. Одеса: Фенікс.

Голубенко, Л. М., Кулина, І. Г., & Козак, Т. Б. (2003) Практикум з курсу “Вступ до германської філології”. Одеса: Астропринт.

Жирмунский В. М. (1976). Общее и германское языкознание. Ленинград: Наука.

Левицький В. В. (2007). Історія німецької мови. Вінниця: Нова Книга.

Левицкий В. В. (2010). Этимологический словарь германских языков (Т. 1). Винница: Нова Книга.

Таранець В. Г. (2008) Діахронія мови: Збірка статей. Одеса: Друкарський дім.

Grimm, J. (1880). Geschichte der deutschen Sprache (4. Aufl. Bd. 1).

Löffler, H. (2003). Diaktelogie. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Schmidt, W. (2007). Geschichte der deutschen Sprache (10. Aufl.). Stuttgart: S. Hirzel Verlag.

Sonderegger, S. (2003). Althochdeutsche Sprache und Literatur. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Schützeichel, R. (1989). Althochdeutsches Wörterbuch (4., erg. Aufl.). Tübingen: Max. Niemeyer Verlag.

Paul, H. (1956). Deutsches Wörterbuch, Halle.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА / ФОНОЛОГІЯ