Розвиток фонетичної компетенції у студентів, які вивчають англійську мову як іноземну за допомогою блогу

Автор(и)

  • Віра Свиридюк Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

блог, вимовно-слухові навички і вміння, аудіювання вірша, фонетична компетентність

Анотація

У статті розглядається питання навчання практичної фонетики німецької мови за допомогою блогів. Застосування інформаційних технологій має на меті формування у студентів-філологів навичок і вмінь щодо міжкультурного іншомовного спілкування. У статті обґрунтовано доцільність застосування блогів в умовах самостійної роботи студентів.

Посилання

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Владимир Павлович Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

Бориско Н. Ф. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen / Наталія Федорівна Бориско, Валентина Михайлівна Гутник. – Kiew: Lenwit, 2004. – 256 S.

Майєр Н. В. Методика самосійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання”: германські мови / Наталія Василівна Майєр. – Київ. – 21 с.

Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання”: германські мови / Зорина Костянтинівна Соломко. – Київ, 2014. – 23 с.

Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентівзаочників вищих мовних начальних закладів на основі використання дистанційного курсу: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання”: германські мови / Віра Петрівна Свиридюк. – Київ, 2007. – 21 с.

Черниш В. В. Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя: вивчаємо та викладаємо іноземні мови: Посібник / / Посібник Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Вип. 4. / Валентина Василівна Черниш. – К.: Ленвіт, – 2011. – 64 с.

Fischer A. Deutsch lernen mit Rhythmus. Der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache /Andreas Fischer. – Schubert-Verlag, Leipzig. – 2007. – 167 S.

Hirschfeld U. Phonetik im Kontext mündlicher Fertigkeiten / Ursula Hirschfeld // Babylonia № 2. – 2011.– S. 10 – 17.

Peters J. Intonation. Kurze Einführung in die germanische Linguistik / Jörg Peters. – Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2014. – 100 S.

Rues B., Redecker B. Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arabeitsbuch. / Beate Rues, Beate Redecker. – Tübingen: Guter Narr Verlag, 2007. – 156 S.

Reinke K. Einfach Deutsch aussprechen. Phonetischer Einführungskurs. Deutsch als Fremdsprache / Kerstin Reinke. – Leipzig: Schubert Verlag, 2011. – 72 S.

[http://moodle.hft-leipzig.de/course/view.php?id=3] Kerstin Reinke HfTL German course

[http://simsalabim.reinke-eb.de /] Kerstin Reinke Phonetik Simsalabim Online

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

МЕТОДИКА / ДИДАКТИКА