Міжмовні явища як перекладацька проблема

Автор(и)

  • Світлана Синєгуб Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

універсальні концептуальні явища, когнітивна семантика, концепт “зовнішність людини”, мовно-універсальний феномен, рівень мови, рівень мовлення, адекватний переклад, одиниця перекладу – транслятема

Анотація

Стаття присвячена аналізу універсальних концептуальних явищ в німецькій мові, які є результатом когнітивної діяльності носіїв мови та водночас регулятивним фактором підчас їх відтворення українською мовою. В ній зроблена спроба продемонструвати роль когнітивної семантики якісної ознаки для створення певного типу дискурсу та адекватного перекладу її на рівні мови та мовлення.

Посилання

Бархударов Л. С. Язык и перевод / Леонид Степанович Бархударов. – М.: Высш. шк., 1975. – 237 с.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: Прогресс, 1971.

Гуревич А. Л. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. – М.: ИЦ “Академия”, 1990. – С. 110–112.

Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с.

Манн. Т. Сповідь афериста Фелікса Крулля. Роман. Переклад з німецької Р. Осадчук.; Буча: ФОП Жупанський, 2011. – 342 с.

Синегуб С. В. Семантика, синтаксис и прагматика немецьких портретних глаголов/Синегуб Светлана Викторовна. Дис… канд. філол. наук. – К.: 1996. – 156 с.

Фесенко Т. А. Концептуальные основы перевода / Тамара Александровна Фесенко. – Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2001. – 124 с.

Hönig Hans G. Konstruktives Übersetzen. Tübingen- Stauffenburg, 1995. – S. 66.

Mann T. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Memoiren.; S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2002. – 346 S.

Stolze R. “Die Fachübersetzung” – Eine Einführung. – Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1999, – S. 249–253.

Stolze R. Übersetzungstheorien – Eine Einführung. – Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1997. – S. 111–115; 119–120

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

ПЕРЕКЛАД