ТЕМПОРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Ольга Вольфовська Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

темп, ритмічна одиниця, пауза, політична промова

Анотація

У статті розкрито особливості темпоральної організації промов політичних діячів Німеччини, проаналізовано тривалість ритмічних одиниць, вивчено характер пауз та темпу мовлення політиків під час повідомлення основної та фонової інформації. На основі отриманих даних встановлено, що темп мовлення є одним із важливих просодичних засобів політичної риторики.

Посилання

Васік Ю. А. Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу (експериментально-політичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Васік Юлія Анатоліївна; Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. – Горлівка, 2007. – 234 с.

Зиндер Л. Р. Лингвистика текста и фонология / Л. Р. Зиндер // Тезисы пленарных докладов Моск. ин-та иностр. языков им. М. Тореза. – М. : Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. М. Тореза, 1982. – С. 19–22.

Златоустова Л. В. Фонетические единицы русской речи / Любовь Владимировна Златоустова. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1981. – 108 с.

Методы экспериментально-фонетического исследования звучащей речи: Учеб. Пособие по теоретической фонетике иностранных языков / М. П. Дворжецкая, Е. И. Стериополо, О. Р. Валигура и др. – К.: КГПИИЯ, 1991. – 76 с.

Потапов В. В. Динамика и статика речевого ритма. Сравнительное исследование на материале славянских и германских языков / Всеволод Викторович Потапов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 344 с.

Федорів Я. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів: нариси із сучасних культурно-мовленнєвих практик / Ярослава Федорів. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 188 с.

Essen O. Grundzüge der hochdeutschen Satzintonation / O. Essen. – Düsseldorf, Henn, 1964. – 124 S.

Hillegeist K. Umsetzung von Sprechintentionen über Intonation / Kerstin Hillegeist // Muttersprache. – № 3. – Wiesbaden, 2006. – S. 193–203.

Pompino-Marschall B. Einführung in die Phonetik / Bernd Pompino-Marschall. – [2., durchges. und erweitert. Aufl.]. – Berlin : Walter de Gruyter, 2003. – S. 237 – 252.

Steriopolo O. Intonation als Komplexphänomen / Olena Steriopolo // Germanistik in der Ukraine. – Jahresheft 4. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2009. – S. 75–86.

Steriopolo O. Die Macht der Rhetorik im Gottesdienst / Olena Steriopolo, Tetiana Skrypniak // Записки з романо-германської філології. – Вип. 22. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 134–147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА / ФОНОЛОГІЯ