Контрастивно-зіставна фонологія в контексті порівняльного мовознавства

Автор(и)

  • Олена Стеріополо Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

контрастно-зіставна фонологія, компаративна лінгвістика, універсальні, типологічні, специфічні ознаки приголосних фонем

Анотація

Будь-яка людська мова характеризується трьома різновидами конститутивних властивостей: універсальними (властивими всім або більшості мов), типологічними (властивими тільки певній групі мов, що утворюють мовний тип), специфічними або індивідуальними (характерними лише для певної мови). Виявити ці ознаки мов можна лише шляхом їх зіставлення.
Ключовим у зіставленні мов є поняття мовного контрасту Мовний контраст ‒ особливість структури мови, яка стає специфічною лише за умов зіставлення з іншою мовою.
Стаття розкриває сутність компаративної лінгвістики на основі контрастивно-зіставної фонології української і німецької мов. Розглядаються і описуються загальні для обох мов фонологічні ознаки приголосних та їх розрізнювальні реалізації на фонетичному й фонологічному рівнях. Встановлюються загальні і специфічні для кожної мови параметри приголосних фонем.

Посилання

Altmann, H., Ziegenhein, U. Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik. ‒ Vandenhoeck / Ruprecht, 2010.

Hall, T. A. Phonologie. Eine Einführung. 2. überarbeitete Auflage. ‒ De Gruyter, 2011.

Жовтобрюх, М. А.; Русанівський, В. М. & Скляренко, В. Г. Історія української мови. Фонетика. Київ: Наукова думка. ‒ 1979. [Zhowtobrjuch, M.A.Rusanivsjky, V.M. & Skljarenko, W.G. (1979) Istorija ukrajinsjkoji mowy. Fonetyka.(= Geschichte der ukrainischen Sprache. Phonetik)].

Jakobson, R., Halle M. Phonologie und Phonetik. Grundlagen der Sprache. Berlin: Akademie-Verlag, 1960.

Müller, U. Ausgangssprache Ukrainisch-Zielsprache Deutsch (eine kontrastive phonetische Analyse mit methodisch-didaktischer Hinweisen zur Überwindung artikulatorischer Probleme // Germanistik in der Ukraine. Jh.8. ‒ 2013. ‒ S. 241‒252.

Pompino-Marschall B. Einführung in die Phonetik / Bernd Pompino-Marschall. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. – 324 S.

Pompino-Marschall B., Steriopolo O. Das ukrainische Lautsystem aus der Sicht der modernen, komparativen Phonetik // Germanistik in der Ukraine. Jh.6. ‒ 2011. ‒ S. 12‒22.

Ramers, K.-H. Einführung in die Phonologie, 2. Aufl. ‒ W. Fink, 2008. ‒ S. 57.

Rudnyćkyj, J. B. Lehrbuch der ukrainischen Sprache. ‒ Wiesbaden, 1964.

Steriopolo, E. I., Rudkivskyy, O. P. Vyjaw dyferentsiynoji osnaky “napruzhenistj/ nenapruzhenistj” nimetskych pryholosnych u spontannomu movlenni// Visnyk Kyjivskoho natsionalnoho linhvistytschnoho universytetu.13, Nu. 1. ‒2010, S. 13–20.

Cучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика / А. Л. Мойсеєнко, О. В. Бас-Кононенко та ін. ‒ К.: Знання, 2010. ‒ 270 с. [Sutschasna ukrajinsjka literaturna mowa / A.L. Mojsejenko, Bas-Kononenko usw. ‒ K.: Znannja, 2010].

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. –1981, Київ: Вища школа. [Tozjka, N.I. Sutschasna ukrajinsjka literaturna mova. Fonetyka, orfoepija, hrafika, orfohrafija. – 1981, Kyjiw: Wyschtscha schkola. (= Die gegenwärtige ukrainische Literatursprache: Phonetik, Orthoepie, Graphematik, Orthographie)].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА / ФОНОЛОГІЯ