Риторичні прийоми у віршах Райнера Марії Рільке

Автор(и)

  • Наталія Ходаковська Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

стилістичні засоби, повтор, алітерація, асонанс, анафора, метафора, персоніфікація, алегорія, порівняння, антитеза

Анотація

У статті розглядаються стилістичні засоби (риторичні засоби) в поезії Р. М. Рільке, а саме повтор та його види; алітерація – повтор однакових приголосних у вірші; асонанс, що полягає у співзвуччі однакових голосних звуків; анафора, що створюється повторенням одних і тих самих елементів мови на початку рядка, абзаца, речення; метафора та її види
(персоніфікація, алегорія); порівняння одного предмета з іншим на основі спільної для них ознаки; антитеза, що характеризується симетричною будовою і різким протиставленням понять, образів, думок. Особливостями поезії Р.М. Рільке є широке використання виразних лексичних і стилістичних засобів.

Посилання

Deutsche Gedichte. Eine Anthologie. Herausgegeben von Dietrich Bode. – Philipp Reclam jun. Stuttgart. – 1984. – 366 S.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache / Elise Riesel. Verlag für fremdsprachige Literatur. – Moskau. – 1959. – 467 S.

Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik / E.Riesel, E.Schendels. M.: Verlag Hochschule. – 1975. – 316 S.

Rilke R. M. Gedichte / Rainer Maria Rilke. – M.: Verlag Progress, 1981. – 509 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ