Доперекладацький процес перекладу: аналіз тексту та інтерпретація тексту

Автор(и)

  • Світлана Синєгуб Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

художній дискурс, перекладацький аналіз тексту, інтерпретація тексту, художній текст, семантико-структурні розбіжності, способи передперекладацького аналізу, жанрова адаптація, дискурсивні маркери

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати та охарактеризувати способи первинної обробки німецькомовних текстів художнього дискурсу в процесі їх перекладу українською мовою. Серед таких способів виділено два основних – аналіз тексту та його інтерпретація – як найбільш ефективних інструментів досягнення адекватності при відтворенні текстів художнього дискурсу. У статті виділено та охарактеризовано літературознавчі
дискурсивні маркери прозового тексту, визначено їх мовну репрезентацію та представлено способи відтворення тексту з урахуванням зазначених дискурсивних маркерів.

Посилання

Бархударов, Л. (1975). Язык и перевод (вопросы общей и частной теории перевода).

Москва: Международные oтношения.

Брандес, М., Провоторов, В. (2001). Предпереводческий анализ текста. Москва:

НВИ-ТЕЗАУРУС.

Брати (Якоб і Вільгельм) Грімм. Бременські музиканти. Взято

з https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=640

Власоваб Т. (2010). Прийоми та засоби перекладу художньої літератури.

Дніпропетровськ: Маковецький.

Іваненко, Я. (2014). Функціональна специфіка доперекладацького аналізу тексту

сучасних німецькомовних новел (Кандидатська дисертація). Південноукраїнський

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса.

Коптілов, В. В. (1983). Теорія і практика перекладу. Київ: Вища школа.

Синегуб, С. (1996). Семантика, синтаксис и прагматика немецких портретных

глаголов (Кандидатская диссертация). Киевский национальный лингвистический

университет, Киев.

Dijk, Van. (1980). Макроструктуры. Междисциплинарное исследование глобальных

структур дискурса, взаимодействия и познания. Москва: Международные

отношения.

Hilmar, W. (1985). Zu einigen Gemeinsamkeiten und Unterschieden von literarischer

und nichtliterarischer Übersetzung. In H. Bühler (Hrsg.), Der Übersetzer und

seine Stellung in der Öffentlichkeit (S. 126–130). Wien: Braumüller UniversitätsVerlagsbuchhandlung.

Nord, Ch. (2009). Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Mehode und

didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Tübingen: Julius

Groos Verlag.

Riesel, E., Schendels, E. (2016). Deutsche Stilistik. Часть 1, Киев: Высшая школа.

Stolze, R. (1999). Die Fachübersetzung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Vater, H. (2001). Einführung in die Textlinguistik. München: Verlag Fink.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ