Вірші про поетів як свідчення генези поетичного стилю Роуз Ауслендер

Автор(и)

  • Світлана Іваненко Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Ukraine

Ключові слова:

генеза поетичного стилю, ритм, рима, строфа, метафора, ямб, анапест

Анотація

У статті йдеться про генезу поетичного стилю видатної німецькомовної письменниці з Чернівців Рози Ауслендер, яка починала свою літературну творчість під впливом класичної і неоромантичної шкіл, характерних також і для інших німецькомовних поетів Буковини. Результати аналізу поезій раннього і пізнього періодів її творчості, присвячених поетам, підтвердили тезу про відхід авторки від написання віршів відповідно до усталених канонів віршування, що призвело до утвердження в її творчості неримованої поезії без дотримання строфічної архітектоніки за використання ритмів вільної форми, але також влучної, прозорої, стислої метафорики, що відбулося під впливом пережитих страждань поетки
у часи другої світової війни (страхіття Чернівецького ґетто, трагічна доля євреїв, переслідування з боку КДБ Радянського Союзу).

Посилання

Ауслендер, Р. (1998). Час Фенікса: Вибрані вірші (Упорядкування, вступна стаття

і переклад Петра Рихла). Чернівці: Молодий буковинець.

Birkmeyer, J. (2006). Metaphern des Holocaust. Lyrisches erinnert in Rose Ausländers

Werk. In Rose Ausländer: sprachmächtige Zeugin des 20. Jahrhunderts. Berliner

Symposion 2002 (S. 9–23). Köln: Rose Ausländer-Stiftung.

Birkmeyer, J. (Hrsg.). (2008). “Blumenworte welkten”. Identität und Fremdheit in Rose

Ausländers Lyrik. Bielefeld: Aisthesis.

DUDEN Retrieved from https://www.duden.de/rechtschreibung/Stern_Gestirn_ Zeichen_Fleck

Holz, A. (1991). Revolution der Lyrik. In W. Kißling (Hrsg.), Deutsche Dichtung in Epochen.

Ein literaturgeschichtliches Lesebuch (S. 490–491). Stuttgart: J.B. Metzlersche

Verlagsbuchhandlung.

Oestersandfort, Ch. (2012). Mohn. In G. Butzer, J. Jacob (Hrsg.), Metzler Lexikon

literarischer Symbole (S. 272–273). Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler.

Rose Ausländer. (2019, Juni 12). Retrieved from https://de.wikipedia.org/wiki/Rose_Ausl

%C3%A4nder

Rychlo, P. (2019, Dezember 7). Rose Ausländers Leben und Dichtung. “Ein denkendes Herz,

das singt”. Retrieved from http://www.literaturepochen.at/exil/ lecture_5051.pdf

Trakl, G. (2019, April 3). Melancholie des Abends. Retrieved from https://gutenberg.spiegel.de/

buch/ gedichte-9943/7

Wahrig, G. (2000). Deutsches Wörterbuch. Neu herausgegeben von Dr. Renate WahrigBurfeind. Mit einem “Lexikon der deutschen Sprachlehre”. Gütersloh/München:

Bertelsmann Lexikon Verlag.

Wallmann, J. P. (1993). Nachwort. In R. Ausländer, Wir ziehen mit den dunklen Flüssen.

Gedichte 1927–1947. Fischer Taschenbuch Verlag.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ