Бесарабська кухня в культурі харчування бесарабських німців (1814-1940)

Автор(и)

  • Людмила Лузанова Ізмаїльський державний університет природничих наук, Ukraine

Ключові слова:

німецькі колоністи, гастрономічна культура, “Бессарабська кухня”

Анотація

Статтю присвячено дослідженню впливу “Бессарабської кухні” на гастрономічну культуру німців Бессарабії, які проживали понад 125 років на півдні українського Подунав’я. Визначення “бессарабська кухня” досі не є кодифікованим поняттям. Вживаючи термін “бессарабська кухня”, зазвичай ми маємо на увазі складну систему гастрономічних звичок корінних етносів цього яскравого регіону – тюркомовних, представників романської групи,
а також південних слов’ян.

Посилання

Журавльов, С. В., & Коротаєва, Є. О. (2015). Опорний конспект лекцій з курсу

“Технологія національних кухонь” для студентів напряму підготовки 6.051701

“Харчові технології та інженерія” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

денної та заочної форми навчання. Харків: ХДУХТ. Взято з

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/313

Младінова, І. П. (2018). Бессарабський сегмент на сучасному гастрономічному

просторі Одеси: спостереження на полях глокалізації. В О. Сминтина (Ред.),

Італійська їжа в історії та культурі (сс. 77–85). Одеса.

Соломатова, В. В. (1997). радиційно-побутова культура етнічних спільнот молдаван і болгар

півдня Бессарабії наприкінці XVIII – початку XX ст. (Автореферат кандидатской

диссертации). Київський державноий інститут культури, Київ, Україна.

Шмидт, У. (2015). Бессарабия. Немецкие колонисты Причерноморья: очерки. Одесса:

Optimum.

Gäckle, H. (1983). Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien). Herausgegeben

vom Alt-Posttaler Heimatausschuß zum 160. Jahrestag der Gründung der Gemeinde

–1983.

Essgewohnheiten im 18. Jahrhundert. In Friedberger Zeit. Abgerufen am 30.11.2020 unter

https://friedberger-zeit.de/index.php/historie/50-essensgewohnheiten-im-18-

jahrhundert

Knopp-Rüb, G. (2018). Bessarabische Spezialitäten. Aus der Siedlungszeit der deutschen

Kolonisten am Schwarzen Meer 1814–1940. Stuttgart.

Speisen der Bauern. Mittelalter. In Wiki. Abgerufen am 30.11.2020 unter

https://mittelalter.fandom.com/de/wiki/Speisen_der_Bauern

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ