Основні тенденції розвитку німецької мови

Автор(и)

  • Світлана Іваненко Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Ukraine

Ключові слова:

основна тенденція розвитку мови, німецька мова, усне мовлення, писемне мовлення, денгліш, псевдоангліцизм

Анотація

У статті йдеться про основні тенденції розвитку сучасної німецької мови, межу впливу кожної з яких, важко виділити, тому що часто зони їх дії сегментно переплітаються. Основними тенденціями вважаємо тенденцію до демократизації мовлення і вплив мови міжнародного спілкування – англійської. Ці тенденції характерні й для інших мов світу, крім англійської стосовно другої тенденції, яка грає домінантну роль завдяки передовим позиціям США у сфері ІТ-технологій, економіці, кіномистецтві, популярній музиці й у різних галузях науки. Список тенденцій відкритий, він залежить від обсягів дослідження, параметрів узагальнення, має ієрархічну структуру. Так, основна тенденція до демократизації мовлення може бути представлена субтенденціями впливу усного мовлення на писемне та втрати лексемами побутового мовлення свого стилістичного маркування і переходу до стилістично-нейтральної лексики загального вжитку.

Посилання

Іваненко, С. (2020). Іронія Даніеля Кельмана у мовному портреті персонажа Мольвіца

за романом “Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten”. В Нові концепції викладання

у світлі іноваційних досягнень сучасної науки. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 07 листопада 2020 р. (c. 160–164). Kиїв: НПУ імені М.

П. Драгоманова.

Bammel. In DUDEN. Abgerufen am 02.09.2020 unter https://www.duden.de/rechtschreibung/

Bammel

Kehlmann, D. (2019). Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten. Reinbeck bei Hamburg:

Rowohlt Verlag.

Kucken In DUDEN. Abgerufen am 02.09.2020 unter https://www.duden.de/rechtschreibung/

kucken.

Mann, Th. (1973). Buddenbrooks. Berlin und Weimar: AufbaußVerlag.

Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, V., & Reimann, M. (2015).

Schritte international 2. Kursbuch+Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber

Phishing. In DUDEN. Abgerufen am 02.09.2020 unter https://www.duden.de/.

Riesel, E. (1963). Stilistik der deutschen Sprache. Moskau: Staatsverlag “Hochschule”.

Scan. In Cambridge English dictionary. Abgerufen am 02.09.2020 unter

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/scan

Scheinanglizismus In Wikipedia Abgerufen am 02.09.2020 unter https://de.wikipedia.org/

wiki/Scheinanglizismus

Schwitalla, J. (1994). Vom Sektenprediger – zum Plauderton. Beobachtungen zur Prosodie

von Politikerreden vor und nach 1945. Texttyp, Sprechergruppe, Kommunikationsbereich. In Studien zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart.

Festschrift für Hugo Steger zum 65. Geburtstag (S. 208-224). Berlin, New-York: de

Gruyter.

Schwitalla, J. (2012). Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt

Verlag.

Steffens, D., al Wadi, D. Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 2001-2010. Band 2.

Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.

Voller Container. In MundMische. Abgerufen am 02.09.2020 https://www.mundmische.de/

bedeutung/23837-voller_Container

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ