Про структуру давньоверхньонімецького речення

Автор(и)

  • Лідія Голубенко Національний університет ім. Мечникова, Одеса, Ukraine
  • Ірина Куліна Національний університет ім. Мечникова, Одеса, Ukraine

Ключові слова:

німецька мова, історія німецької мови, давньоверхньонімецька мова, граматика німецької мови, речення, давні тексти

Анотація

Мова є живим організмом, що постійно змінюється, синтезує, рефлектує та набуває нових і нових форм. Крім того, будь-яка сучасна мова, як і будь-які її набуті видозміни, мають довгий історичний шлях. Граматика сучасної німецької мови не є виключенням. В даній науковій роботі розглядаються граматичне поняття та характерні ознаки побудови речення в давньоверхньонімецькій мові. Авторки наводять приклади основних дефініцій поняття речення в граматичній системі, що їх розглядали вітчизняні та закордонні лінгвісти. Також в роботі були використані дескриптивний та історично-порівняльний методи. В ході наукової розвідки авторками були проаналізовані давньоверхньонімецькі тексти та словники. В роботі наводяться приклади і пояснюються явища прояву речення в граматичній системі давньоверхньонімецької мови. Результати даної наукової статті можуть послужити філологам (студентам, аспірантам та науковцям) матеріалом для вивчення курсу історії німецької мови, теорії німецької граматики та ін.

Посилання

Селіванова, О. О. (2010). Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К.

Левицкий, В. В. (2010). Этимологический словарь германских языков (Т. 1–2). Винница:

Нова Книга.

Conrad, R. (1978). Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. VEB Bibliographisches Institut Leipzig.

Duden, K. (1962). Der große Duden Grammatik. Ленинград: Государственное учебнопедагогическое издательство.

Fleischer, W. (1983). Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache. Leipzig.

Jung, W. (1988). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Bearbeitet von G. Starke.

Leipzig.

Lewizkij, V., Pohl, H.D. (2010). Geschichte der deutschen Sprache. Winnyzia: Nowa

Knyha Verlag.

Schmidt, W. (2007). Geschichte der deutschen Sprache (10. Aufl.). S. Hirzel Verlag,

Stuttgart.

Schmid, H.U. (2009). Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. Verlag J.B. Metzler

Stuttgart, Weimar.

Schützeichel, R. (1989). Althochdeutsches Wörterbuch (4., erg. Aufl.). Tübingen: Max.

Niemeyer Verlag.

Wolff, G. (2009). Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart (6. Aufl.).

A. Francke Verlag Tübingen und Basel.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРМАНІСТИКИ