Текст як концепт та його усна інтерпретація у читанні вголос

Автор(и)

  • Oлена Стеріополо Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

текст, концепт, тематична єдність, компоненти інтонації

Анотація

Стаття віддзеркалює розгляд тексту як явища мовної і екстралінгвальної діяльності, як багатоплановий феномен, як головну одиницю дискурсу, що відрізняється своїми диференційними ознаками, текстоутворюючими категоріями і притаманною тому чи іншому тексту структурою. Його основними характеристиками є зв’язність (когерентність – Kohärenz, Kohäsion des Textes) і цільність (seine Integrität).
Зв’язність – це категорія, яка характеризує особливості поєднання його елементів у внутрішній структурі тексту, чим і займється лінгвістика тексту, а його цілісність пов’язана зі смисловою єдністю. І якщо зв’язність поєднується зі структурною єдністю тексту, то цільність, як категорія психолінгвістики, – з концептом, а через нього – з психологічними категоріями тексту. Для успішної усної інтерпретації будь-якого усного тексту пропонується враховувати зазначені категорії.

Посилання

Красных, В. (2003). “Свой” среди “чужих”: миф реальность или реальность. Москва: Гнозис.

Стериополо, Е. И. (2010). Речевая коммуникация: правила, стратегии и единицы общения. В Філологія і освітній процес: 21 століття (с. 156–160). Одеса: КП

ОСД.

Стеріополо, О. (2015). Супрасегменталія в німецькій і українській мовах. В Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 15-17 жовтня, 2015(Т. ІІ, с. 85–89). Ізмаїл: РВВ ІДГУ “СМИЛ”.

Gajduik, S. M. (1981). Theoretische Phonetik des Deutschen. Minsk: Vyschejschaja schkola.

Gnutzmann, C. (1979). Satzphonetik und Phonostilistik. In H. Vater Phonologische Probleme des Deutschen (S. 41–62). Tübingen.

Hakkarainen, H. J. (1995). Phonetik des Deutschen. München: Wilhelm Fink Verlag.

Hall, T. A. (2011). Phonologie. De Gruyter.

Riesel, E. G. (1964). Der Stil der deutschen Alltagsrede. Moskau.

Steriopolo, E. (1994). Untersuchungen zu den Lautrealisierungen im Deutschen. Forschungsberichte des Instituts für Phonetik und Sprachliche Kommunikation der Universität München (FIPKM), 32, 263–294.

Steriopolo, О. І. (2009). Intonation als Komplexphänomen. Germanistik in der Ukraine, 4, 75–86.

Steriopolo, Olena & Steriopolo Olga. (2010). Die Silbe als grundlegende sprachliche Einheit. Germanistik in der Ukraine, 5, 70–81.

Steriopolo, O. I. (2018). Phonetik und Phonologie des Deutschen. Kyjiw: Verlagszentrum KNLU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА / ФОНОЛОГІЯ