Основні особливості викладання наукового письма для студентів технічних спеціальностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2408-9885.2022.17.273337

Ключові слова:

вимоги до майбутніх фахівців, освітні компетентності, наукове письмо, плагіат, реферування, анотація, наукова стаття

Анотація

У статті висвітлено специфіку навчання наукового академічного письма студентів технічних спеціальностей в українських університетах. Метою статті є огляд основних завдань навчання наукового письма, які поетапно реалізуються з урахуванням психолого-педагогічних особливостей вивчення іноземної мови студентами технічних спеціальностей. Розглянуто зміст практичної роботи на занятті з основ наукового письма, зокрема, правила побудови тексту, деякі стилістичні рекомендації та лексико-граматичні особливості наукової мови, а також визначення вживаних термінів. У висновках зазначено, що оволодіння специфікою наукового письма тісно взаємодіє з розглядом тем професійного спрямування, що сприяє вихованню майбутнього фахівця.

Посилання

Безлюдний, О. (2014). Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 42/43, 265–270.

Бойчук, О. (2021). Поради щодо написання анотації до статті. https://buki.com.ua/news/yak-napysaty-anotatsiyu/

Бусел, В. (Уклад.). (2005). Плагіат. В В. Т. Бусел (Уклад.), Великий тлумачний словник сучасної української мови. Перун.

Курило, Л. (2012). Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення. Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”, 21, 47–55.

Лавриченко, Н. (2000). Педагогiка соцiалiзацiї: європейськi абриси. Віра Інсайт.

Лебедєва, Н. (2016). Технологія формування діалогічно-комунікативної взаємодії у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. В Професійна підготовка фахівців у контексті потреб сучасного ринку праці. Матеріали конференції. Вінниця.

Лисенко, Н., Піддубна, Н., & Тєлєжкіна, О. (2013). Культура наукової мови. Видавництво НФаУ.

Маслов, Ю., & Баженова, І. (2009). Зміст навчання іншомовного писемного мовлення на етапі професіоналізації: до проблеми жанрової систематизації завдань. Вісник Житомирського державного університету, 43, 78–81.

Маслова, A. (2016). Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 1, 266–270.

Oрещенко, A. (2011). Наукова стаття: особливості викладення матеріалу. Часопис картографії, 3, 10-29.

Синекоп, O. (2011). Методикa інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій (Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний університет, Київ).

Фінікова, Т., & Артюхова, А. (Ред.). (2016). Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Таксон.

Шрамкo, Я. (2018, 30 cічня). Що таке SCOPUS і як туди потрапити. Блоги KДПУ. https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/01/30/shho-take-scopus-i-yak-tudy-potrapyty/#more-123 (14.10.2022).

Peh, W. (2007). Scientific writing and publishing: its importance to radiologists Department of Diagnostic Radiology, Alexandra Hospital. Singapore Biomedical Imaging and Intervention Journal, 3(3). https://doi.org/10.2349/biij.3.3.e55

Perissé, M. C. (2022). Scientific writing. Buenos Aires: Departamento de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Matanza.

Sayer, E. J. (2019) The essentials of effective scientific writing – A revised alternative guide for authors. Lancaster Environment Centre, Lancaster University.

Suprun, O., Lemeschenko-Lahoda, V. (2022). English for Agribusiness. FO-P Odnoroh.

Werner H., Hoppe, А, Schmitz, U. (Hg.). (2004). Sprache und Bild I und II: Mitteillungen des Deutschen Germanistenverbands. Aisthesis Verlag.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті