Науковий характер бакалаврської роботи

Автор(и)

  • Світлана Іваненко Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1855-2888

DOI:

https://doi.org/10.32589/2408-9885.2022.17.273330

Ключові слова:

бакалаврська робота, науковість, наукова доброчесність, вища освіта, стандарти вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено питанню визначення ступеня науковості бакалаврської роботи. З переходом українських закладів вищої освіти до Болонської системи відбулася низка реформ щодо структури та якісних показників навчання. Останніми роками майже всі університети вимагають від студентів написання та захисту бакалаврських робіт. Завдяки автономії
університетської системи кожен університет напрацював свої вимоги до написання робіт бакалаврського рівня, які орієнтуються на вимоги Закону України “Про вищу освіту”. Розбіжність у вимогах стосується насамперед ступеня науковості бакалаврської роботи. Більшість вимог формулюють науковість роботи як присутність у ній елементів науковості, що не зовсім відповідає європейським стандартам. Наприклад, у Німеччині бакалаврська робота вважається науковою роботою, у якій студент має продемонструвати своє вміння працювати за стандартами наукової доброчесності.

Посилання

Вишницька, Ю. В., Доценко, О. Л., Єременко, О. В., Мельник, В. І., Шапочкіна, О. В. (Уклад.). (2013). Методичні вказівки до підготовки та захисту бакалаврських робіт (для студентів денної форми навчання Гуманітарного інституту). КУ імені Бориса Грінченка.

Голик, Й. М., & Федорянич, Т. В. (Уклад.). (2019). Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи бакалавра для студентів галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми “Міське будівництво та господарство”. ДВНЗ “Ужгородський НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”.

Закон України “Про вищу освіту”. № 1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Закон України. Про вищу освіту. http://fedmet.org/analytics/zakon-ukraini-pro-vishhu-osvitu/

Мазак, А. В. (2020). Методичні вказівки для підготовки і захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для студентів, які навчаються за освітньопрофесійною програмою на здобуття рівня бакалавра за спеціальністю 281

“Публічне управління та адміністрування”. Івано-Франківськ.

НПУ імені М.П. Драгоманова. (2020). Вимоги до бакалаврських робіт. Загальні положення про бакалаврську роботу на факультеті природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова. https://bit.ly/3HEKZja

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (2018). Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Івано-Франківськ.

Bettermann, R., & Schiller, M. A. (2019). Hinweise zum Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten (Seminararbeiten) zur Verwendung in den Fachbereichen DaF/DaZ. Friedrich-Schiller-Universität.

Duden. (n.d). Plagiat. In Duden.de. https://www.duden.de/rechtschreibung/Plagiat

Lange, J., Theobald, E. M., Zimansky, M., Bausch, T., Baron-Ruppert, G., & Unrath, M. (2016), Leitfaden zum Verfassen einer Bachelorarbeit. Osnabrück: Universität.

Nöfer, A. (2017). Über die Anforderungen an eine Bachelorarbeit. Anwendungsbereich der Wirtschaftswissenschaften. Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Hof.

Samac, Kl., Prenner, M., & Schwertz, H. (2011). Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule. Ein Lehr- und Lernbuch zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. UTB.

Scribbr. (n.d). Plagiat In Scribbr.de. https://www.scribbr.de/haufig-gestellte-fragen/wieniedrig-sollte-mein-aehnlichkeitsscore-sein/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті