Редакційний штат

Редактори

Бондаренко Ельвіра Сидорівна, Україна

КНЛУ, Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine