Політика розділів

Журнал виходить 1 раз на рік.

Редакція приймає і розглядає не опубліковані раніше матеріали, написані німецькою мовою: наукові статті, методичні розробки, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу.