Авторам

Журнал виходить 1 раз на рік.

Редакція приймає і розглядає не опубліковані раніше матеріали, написані німецькою мовою: наукові статті, методичні розробки, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу. Електронна версія статті додається обов’язково.

Статті необхідно надсилати у форматі Word та у форматі PDF на адресу bondarenko-ella@ukr.net

Вимоги до оформлення статей