Редакція

Головний редактор: докт. філол. наук, проф. Стеріополо О. І.

Заступник головного редактора: докт. філол. наук, проф. Іваненко С. М.

Відповідальний секретар: канд. філол. наук, доц. Бондаренко Е. С.

Члени редколегії: Аня Ланге, лектор ДААД (Київ);  канд. філол. наук, доц. Тимченко Є. П. (Київ)