Головна

Науковий журнал “Germanistik in der Ukraine” (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11114 від 28.02.2006 р.) видається з метою сприяння популяризації й координації наукових досліджень у галузі германістики, дидактики та методики викладання німецької мови як іноземної, інформування читачів про науково-методичні дослідження, про організацію підготовки науково-педігогічних кадрів тощо.

Постановою Президії ВАК України 02.07.2008 р. 1-05/6 журнал внесено до переліку фахових видань.

Науковий журнал “Germanistik in der Ukraine” отримав міжнародний реєстраційний код ISSN (Довідка).